ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาท่าเรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2558
กปภ.สาขาท่าเรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมกราคม 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

        เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา นายสุชาติ ศรีพา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ นำทีมหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2558 โดยพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหาในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายในปี 2558 นี้ต่อไป

 

          งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937