ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           วันที่22 มกราคม 2558 นายสมชาย ศรีสุนทร  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นายสิรสัณห์ ศุภวงศ์ขจร นักบริหาร 9 นำพนักงานและลูกจ้างในสังกัดเข้าร่วมโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายพงศธร  สัจจชลพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมการออกหน่วยบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่มาให้บริการแก่ประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดย กปภ.สาขารังสิต (พ) ได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระค่าน้ำประปา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบประปาภายในบ้าน วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ตลอดจนแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937