ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน ยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) โดย นายธวัช ก้อนนาค ผจก.กปภ.(พ) สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายนคร ขอแนบกลาง หนง.บริการและควบคุมน้ำสูญเสีย และนายพรหมนาถ นิจประกิจ หนง.ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงาน เข้าร่วมพิธี ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน "ยุทธหัตถี " สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณทุ่งภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558 โดยมีนายอภิชาติ โตลิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพีธี

         งานรัฐพิธีนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาพระนครศรีอยุธยา ตลอดจน สมาคม สโมสร ขมรม องค์กรต่าง ๆ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี และร่วมวางพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ ที่หน้าพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงกอบกู้เอกราช นำแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา กลับคืนมาหลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อภิชาติ โตลิลกเวชช์ เป็นประธานในพิธี และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวัน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937