ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาปักธงชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
กปภ.สาขาปักธงชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

            การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัยจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณวัดม่วงสระน้อย บ้านนกออก หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 9 และ หมู่ 10  ต.นกออก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  เพื่อให้บริการค้นหาและซ่อมแซมท่อแตกรั่ว อุปกรณ์ประปาที่ชำรุด ทั้งภายในบ้านและหน้าบ้าน รวมถึงให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน โดยไม่คิดค่าบริการ

......................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937