ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวกิจกรรม > กปภ.สาขาสีคิ้วมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันเด็ก
กปภ.สาขาสีคิ้วมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันเด็ก
ข่าวสาร - ข่าวกิจกรรม

           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้วมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 12 โหล (144 ขวด) แก่โรงเรียนบ้านคลองตะแบก ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูอาจารย์เป้นผู้รับมอบ

................................................................

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาสวนภุมิภาคเขต 2 รายงาน
 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937