ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ร่วมงานกับ กปภ.เขต2 > รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งช่างเครื่องกล ๓
รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งช่างเครื่องกล ๓
ข่าวสาร - ร่วมงานกับ กปภ.เขต2
วันจันทร์ที่ 04 กรกฏาคม 2011 เวลา 13:46 น.

 


          ตาม ที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๔  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งแต่งเป็นพนักงาน กปภ.  ในตำแหน่งเครื่องกล ๓  ซึ่งได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น


          บัดนี้ได้ดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งช่างเครื่องกล ๓ แล้วเสร็จ  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานโดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937