ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับหลักสัญญาประกันที่เป็นเงินสด
รับหลักสัญญาประกันที่เป็นเงินสด
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์

กปภ.ข.2 ประสงค์ที่จะให้ผู้มีรายชื่อจำนวน 11 ราย 

รับหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสดตั้งแต่ปี 2543-2549


ตามไฟล์แนบ   ---> รายชื่อรับหลักประกันสัญญาที่เป็นเงินสด

 

 

 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937