ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ > บริการประชาชน > ช่องทางการชำระค่าน้ำประปา
ช่องทางการชำระค่าน้ำประปา
เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำ - บริการประชาชน

ช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปา

 
     
     
     
   หมายเหตุ การรับชำระค่าน้ำตามจุดบริการต่างๆ ผู้ใช้น้ำเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราตามที่แต่ละจุดบริการกำหนด
 

 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937