ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > เกี่ยวกับ กปภ.เขต2 > ติดต่อหน่วยงาน กปภ.สาขา
ติดต่อ กปภ.สาขา

     ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในด้านบริการ หรือมีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการของ กปภ. ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการต่างๆดังนี้

  1. สอบถามรายละเอียดหรือแจ้งเรื่องราวต่างๆได้โดยตรงกับพนักงานประปา ผู้จัดการประปา หรือผู้อำนวยการเขต ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้นๆ หรืออาจใช้วิธีการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือติดต่อด้วยตนเองที่ กปภ.สาขา

  2. ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของ กปภ. เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะและร้องเรียนเรื่องราวต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ http://reg2.pwa.co.th

  3. ในกรณีที่พบเห็นท่อแตกท่อรั่ว  กรุณาแจ้งให้ กปภ.สาขา ที่ให้บริการทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที หรือแจ้งที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ PWA Call Center 1662  

    ทั้งนี้  ขอให้ผู้แจ้งระบุพื้นที่ใช้บริการของ กปภ.สาขา ด้วย เมื่อพนักงานได้รับเรื่องแล้วจะได้ประสานงาน กปภ.สาขา ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป   


แสดง # 
# ชื่อที่ติดต่อ อีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์
1 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3626-9409 0-3626-9409,408
2 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3639-0561,2 0-3637-9508
3 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามวกเหล็ก จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3634-1966 0-3634-1996
4 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมอ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3620-1011 0-3620-1010
5 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3641-1480 0-3641-2021
6 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3647-1316 0-3647-2059
7 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยบาดาล จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3646-1565 0-3646-1565
8 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสิงห์บุรี จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3651-1599 0-3651-1670
9 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่างทอง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3561-1662 0-3562-5099
10 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวิเศษชัยชาญ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3563-1373 0-3563-1188
11 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3533-6625,601 0-3533-6628
12 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาผักไห่ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3539-1020 0-3539-2125
13 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเสนา จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3520-1541,561 0-3520-1541
14 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าเรือ จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3534-1814 , 0-3531-1829 0-3534-2507
15 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2581-6656 0-2581-4541
16 การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต (ชั้นพิเศษ) จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-2567-1574 ,1570 0-2567-4998
17 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครนายก จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3731-1005 0-3731-1602
18 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านนา จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3738-1838 0-3738-1838
19 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4437-1444 0-4437-2368
20 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากช่อง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4431-1496 0-4431-1004
21 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาครบุรี จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4444-8405 0-4444-8405
22 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสีคิ้ว จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4441-6939 0-4441-8938
23 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปักธงชัย จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4444-1525 0-4444-2252
24 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโชคชัย จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4449-1497 0-4449-1559
25 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4447-1399 0-4447-1399
26 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4447-7745 0-4447-7393
27 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4437-9260 0-4437-9260
28 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-4438-990 0-4438-9001
29 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองหลวง จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 025671576 025671577
30 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 025772958


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937