ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

เรือโท ประจักร์ จิตรีพิทย์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > เกี่ยวกับ กปภ.เขต2 > ติดต่อหน่วยงาน กปภ.เขต2
ติดต่อ กปภ.เขต2

     ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในด้านบริการ หรือมีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการของ กปภ. ลูกค้าสามารถดำเนินการได้ด้วยวิธีการต่างๆดังนี้

  1. สอบถามรายละเอียดหรือแจ้งเรื่องราวต่างๆได้โดยตรงกับพนักงานประปา ผู้จัดการประปา หรือผู้อำนวยการเขต ที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่นั้นๆ หรืออาจใช้วิธีการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือติดต่อด้วยตนเองที่ กปภ.สาขา

  2. ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าของ กปภ. เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะและร้องเรียนเรื่องราวต่างๆผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ http://reg2.pwa.co.th

  3. ในกรณีที่พบเห็นท่อแตกท่อรั่ว  กรุณาแจ้งให้ กปภ.สาขา ที่ให้บริการทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขในทันที หรือแจ้งที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ PWA Call Center 1662  

    ทั้งนี้ ขอให้ผู้แจ้งระบุพื้นที่ใช้บริการของ กปภ.สาขา ด้วย เมื่อพนักงานได้รับเรื่องแล้วจะได้ประสานงาน กปภ.สาขา ที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยด่วนต่อไป   


# ชื่อที่ติดต่อ อีเมล โทรศัพท์ แฟกซ์
1 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้ 0-3635-1928 , 0-3635-1930 0-3635-1937


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937