คลิกที่นี่ เข้าสู่ระบบ IT E-Service

Brower ที่เหมาะสมได้แก่ Mozilla Firefox หรือ Google Chrome

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน คลิก ----->

ขั้นตอนการใช้งานระบบ IT E-Service แบบย่อ
 -เข้าสู่ระบบ (Login) โดยกรอกรหัสพนักงานและรหัสผ่านที่ใช้เข้าระบบข่าวภายใน (infoma)ของส่วนกลาง
ขั้นตอนการตั้งกระทู้
 -.คลิ๊กที่ "[ตั้งกระทู้ใหม่]"
 -.เลือก "หมวดหมู่" , กรอก "อีเมล์" และ "หมายเลขโทรศัพท์"
 -.กรอก "หัวเรื่อง" และ กรอก "ข้อความ" สามารถแนบไฟล์รูปภาพลงไปได้
 -.คลิ๊กที่ปุ่ม "กระทู้ใหม่"
ขั้นตอนการอ่านกระทู้
 -.เลือกหมวดหมู่ที่ท่านต้องการ หรือกระทู้ที่อยู่ในหน้าหลัก(หน้าหลักจะแสดงกระทู้รวมทุกหมวดหมู่)
 -. จากนั้นคลิ๊กที่เรื่องที่ท่านต้องการอ่าน
ขั้นตอนการตอบกระทู้
 -.คลิ๊กที่เลือกกระทู้ที่ท่านต้องการ
 -.กรอก "ข้อความ" สามารถแนบไฟล์รูปภาพลงไปได้
 -.คลิ๊กที่ปุ่ม "ตอบกระทู้"
ขั้นตอนค้นหากระทู้
 -.คลิ๊กที่เมนู "ค้นหาคำถาม"
 -.เลือกเงื่อนไขการค้นหา
 -.คลิ๊กที่ปุ่ม "ค้นหา"