การจ่ายเงินประจำวัน
  
  การจ่ายเงินประจำวันจันทร์   การจ่ายเงินประจำวันอังคาร
  
  การจ่ายเงินประจำวันพุธ   การจ่ายเงินประจำวันพฤหัสบดี
  
  การจ่ายเงินประจำวันศุกร์   
  
  
  การจ่ายเงินประจำงวด
  
  การจ่ายเงินประจำงวดวันที่ 10   การจ่ายเงินประจำงวดวันที่ 25
  
  
  ตรวจสอบใบเสร็จค่าขายแบบ
  
  ตรวจสอบใบเสร็จค่าขายแบบ
  
  
  เช็ค
  
     
  
     
  
  
  โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
  
     
  
     
  
  
  รับจัดสรรงบประมาณ
  
     
  
     
  
  
กองบัญชีและการเงิน
โทร. 036-351940 หมายเลขภายใน 036-351930 ต่อ 421 และ 422