กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ ฮิต
กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง ปี 2561 24
การตั้งค่าใช้งาน PWA Mail บนโทรศัพท์มือถือ 833
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ กปภ. (สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ กปภ.เขต ) 455
คู่มือการใช้งานเครือข่ายสำหรับพนักงานบรรจุใหม่ 3775
คู่มือการใช้งานโปรเเกรม Open Source 712
มาตรการการบริหารจัดการห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาคในภาวะวิกฤติ 207
คู่มือการตั้งค่า Proxy การใช้ internet ผ่าน wireless กปภ.เขต 2 183
คู่มือการลงทะเบียนระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ต 188
Webconference Manual กปภ.สาขา และ กปภ.ข.2 176
คู่มือการใช้งานระบบ IT E-Service 150
แสดง #