กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ ฮิต
กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง ปี 2561 45
การตั้งค่าใช้งาน PWA Mail บนโทรศัพท์มือถือ 884
ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ กปภ. (สำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ กปภ.เขต ) 469
คู่มือการใช้งานเครือข่ายสำหรับพนักงานบรรจุใหม่ 3795
คู่มือการใช้งานโปรเเกรม Open Source 796
มาตรการการบริหารจัดการห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาคในภาวะวิกฤติ 227
คู่มือการตั้งค่า Proxy การใช้ internet ผ่าน wireless กปภ.เขต 2 204
คู่มือการลงทะเบียนระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ต 209
Webconference Manual กปภ.สาขา และ กปภ.ข.2 191
คู่มือการใช้งานระบบ IT E-Service 166
แสดง #