ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

นายประกอบ พิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 กปภ.สาขาโชคชัย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day อังคาร, 19 กันยายน 2017 16
2 รับหลักสัญญาประกันที่เป็นเงินสด พฤหัสบดี, 31 สิงหาคม 2017 57
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิต(พ) ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 พฤหัสบดี, 30 มีนาคม 2017 50
4 การประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ กปภ. ศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2017 210
5 ขอเชิญร่วมลงนามถวายอาลัย พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2016 161
6 ผลการคัดเลือกการประปาส่วนภูมิภาคสาขาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ พฤหัสบดี, 21 กุมภาพันธ์ 2013 1164
7 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ กปภ.ข.2 อังคาร, 18 ธันวาคม 2012 1774
8 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ศุกร์, 12 ตุลาคม 2012 1451
9 คู่มือการลงทะเบียนระบบพิสูจน์ตัวตนการใช้งานอินเตอร์เน็ต พฤหัสบดี, 22 มีนาคม 2012 1886
10 ผลการคัดเลือก กปภ.สาขาดีเด่นประจำปี 2554 ศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2012 1657
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 2


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937