ผู้อำนวยการ กปภ. เขต2

 

นายประกอบ พิทยาภรณ์
ผู้อำนวยการ
การประปาส่วนภูมิภาคเขต2

กปภ.สาขาในสังกัดเขต2

Home > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ กปภ.
การประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ กปภ.
ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ลิงค์สำหรับตอบแบบสอบการประเมินประสิทธิภาพการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของ กปภ.


 


กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
เลขที่ 52  หมู่ 6  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  18000  โทรศัพท์. 0-3635-1928 , 0-3635-1930  โทรสาร. 0-3635-1937