ค้นหาโดย กปภ.สาขา
ค้นหาโดย แหล่งน้ำ/ลุ่มน้ำ

 

ข้อมูลค่าระดับน้ำ (ค่าระดับวิกฤติของภัยแล้ง) กปภ.สาขาในสังกัด

วันที่21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

กปภ. สาขา สถานที่วัดระดับน้ำ ความลึกระดับน้ำปัจจุบัน (ม.) ระดับน้ำ (+) / (-) เทียบกับเมื่อวาน (ม.) ความลึกระดับน้ำเฝ้าระวัง (ม.) ความลึกระดับน้ำเตือนภัย (ม.) ความลึกระดับน้ำวิกฤติ (ม.) หมายเหตุอ่านค่า Staff Gauge
กปภ.สาขาพระพุทธบาท ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาหนองแค สถานีแรงต่ำหนองแค
(คลองระพีพัฒน์)
3.00 0.00 2.00 1.50 0.80 Staff Gauge
กปภ.สาขาบ้านหมอ ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาลพบุรี ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาบ้านหมี่ สถานีแรงต่ำบ้านกล้วย
(คลองชัยนาท-ป่าสัก)
3.70 0.00 1.60 1.00 0.70
กปภ.สาขาชัยบาดาล ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาท่าเรือ ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาปักธงชัย ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาพิมาย ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาโนนสูง ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาธัญบุรี ยังไม่บันทึกข้อมูล
หมายเหตุช่อง ความลึกระดับน้ำปัจจุบัน (ม.)     สีเขียว ≡ ระดับน้ำปกติ , สีเหลือง≡ ระดับน้ำเฝ้าระวัง , สีส้ม ≡ ระดับน้ำเตือนภัย , สีแดง ≡ระดับน้ำวิกฤต