ค้นหาโดย กปภ.สาขา
ค้นหาโดย แหล่งน้ำ/ลุ่มน้ำ

 

ข้อมูลค่าระดับน้ำ (ค่าระดับวิกฤติของภัยแล้ง) กปภ.สาขาในสังกัด

วันที่22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

กปภ. สาขา สถานที่วัดระดับน้ำ ความลึกระดับน้ำปัจจุบัน (ม.) ระดับน้ำ (+) / (-) เทียบกับเมื่อวาน (ม.) ความลึกระดับน้ำเฝ้าระวัง (ม.) ความลึกระดับน้ำเตือนภัย (ม.) ความลึกระดับน้ำวิกฤติ (ม.) หมายเหตุอ่านค่า Staff Gauge
กปภ.สาขาพระพุทธบาท ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาหนองแค ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาบ้านหมอ สถานีแรงต่ำบ้านหมอ
(คลองชัยนาท-ป่าสัก)
3.30 -0.10 1.50 1.00 0.80
กปภ.สาขาลพบุรี ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาบ้านหมี่ ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาชัยบาดาล ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาท่าเรือ ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาปักธงชัย ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาพิมาย สถานีผลิตน้ำพิมาย
(แม่น้ำมูล)
2.50 -0.36 1.60 1.20 0.70
สถานีผลิตน้ำช่องโค
(ลำน้ำเค็ม)
3.48 -0.02 1.80 1.50 1.20
สถานีผลิตน้ำหินดาด
(อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้)
1.60 -0.04 1.60 1.30 0.60
สถานีผลิตน้ำเมืองคง
(อ่างเก็บน้ำห้วยตะคล้อ)
2.91 0.00 1.80 1.40 1.00
กปภ.สาขาโนนสูง ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาธัญบุรี ยังไม่บันทึกข้อมูล
หมายเหตุช่อง ความลึกระดับน้ำปัจจุบัน (ม.)     สีเขียว ≡ ระดับน้ำปกติ , สีเหลือง≡ ระดับน้ำเฝ้าระวัง , สีส้ม ≡ ระดับน้ำเตือนภัย , สีแดง ≡ระดับน้ำวิกฤต