ค้นหาโดย กปภ.สาขา
ค้นหาโดย แหล่งน้ำ/ลุ่มน้ำ

 

ข้อมูลค่าระดับน้ำ (ค่าระดับวิกฤติของภัยแล้ง) กปภ.สาขาในสังกัด

วันที่24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

กปภ. สาขา สถานที่วัดระดับน้ำ ความลึกระดับน้ำปัจจุบัน (ม.) ระดับน้ำ (+) / (-) เทียบกับเมื่อวาน (ม.) ความลึกระดับน้ำเฝ้าระวัง (ม.) ความลึกระดับน้ำเตือนภัย (ม.) ความลึกระดับน้ำวิกฤติ (ม.) หมายเหตุอ่านค่า Staff Gauge
กปภ.สาขาพระพุทธบาท ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาหนองแค ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาบ้านหมอ ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาลพบุรี ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาบ้านหมี่ ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาชัยบาดาล ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาท่าเรือ ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาปักธงชัย ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาพิมาย ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาโนนสูง ยังไม่บันทึกข้อมูล
กปภ.สาขาธัญบุรี ยังไม่บันทึกข้อมูล
หมายเหตุช่อง ความลึกระดับน้ำปัจจุบัน (ม.)     สีเขียว ≡ ระดับน้ำปกติ , สีเหลือง≡ ระดับน้ำเฝ้าระวัง , สีส้ม ≡ ระดับน้ำเตือนภัย , สีแดง ≡ระดับน้ำวิกฤต